ရန်ကုန်တိုင်း သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ယာယီရဲမှူး တင်မင်းထွန်း CDM လှုပ်ရှားမှုတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာရသည့်အကြောင်းအရင်းကို ကိုယ်တိုင်ပြောဆိုလာသည့် ရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်

Mizzima – News in Burmese

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s