စစ်ကောင်စီတပ်များနှင့် CDF-မင်းတပ်တို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူသည့်အချက် ၅ ချက်ကို မင်းတပ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s