ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ဖြုတ်ချရေး၊ တိုင်းရင်းသားတပ်များနှင့် PDF များ တိုက်ပွဲတိုင်းအောင်နိုင်ရေး ကြွေးကြော်ကာ ရွှေဘိုမြို့နယ်တွင် ဆန္ဒပြ

khit thit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s