ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မ တီရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက်ချင်းပြည်နယ်၊ ထန်တလန်မြို့၌ အာဏာ သိမ်း စစ်ကောင်စီတပ်များ၏ အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s