လောင်းလုံးတွင် လူသတ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကို အားပေးအားမြှောက်ပြုနေသည့် ဟွန်ဆန်ကို ဆန့်ကျင်သော အရုဏ်ဦးသ ပိတ်ချီတက်၊ ဟွန်ဆန်ဓာတ်ပုံကို မီးရှို့

khit thit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s