ဝက်လက်တွင် “Don’t Support Another Killing Fields”စာသားနှင့်အတူ အကြမ်း ဖက် ဖက်ဆစ်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ဟွန်ဆင်ကို လက်မခံကြောင်း ဆန္ဒပြချီတက်

khit thit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s