အရာတော်တွင် “Don’t support another killing field in Myanmar” စာတန်းနှင့်အတူ ဟွန်ဆင်ကို ကန့်ကွက်ကြောင်း၊ ဖက်ဆစ် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ကြောင်း ချီတက် ဆန္ဒပြ

khit thit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s