“မတရားမှုကို ဆန့်ကျင်မယ်၊ အမှန်တရားအ တွက် ခွပ်ဒေါင်းတွေ သေရဲတယ်” စာတန်း ကိုင်ဆောင်ကာ လောင်းလုံး ကျောင်းသား လူငယ်များ ချီတက် ဆန္ဒပြ

khit thit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s