အခွန်ရှောင်သူများကို ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေအရလည်း ထပ်မံတရားစွဲမည်ဟု စစ်ကောင်စီ သတိ​ပေး

လာမည့် ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က စတင်ပြီး အခွန်ရှောင်သူများကို အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေဖြင့် အရေးယူမည့်အပြင် ငွေ ကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေအရလည်း ထပ်မံတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ပြည်တွင်းအခွန်များဦး စီးဌာနက အများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန် သတ်မှတ်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ထားသည်။

အခွန်ရှောင်ရှားခြင်း၊ အခွန်လျော့နည်းပေးဆောင်ခြင်း၊ အခွန်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ လွဲမှားဖော်ပြခြင်းနှင့် အခွန်ရှောင်တိမ်းခြင်းဟူသည့် စကားရပ်များအပေါ် စစ်ကောင်စီ၏ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနက မည်ကဲ့သို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြောင်းကို အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

မည်သူမဆို အခွန်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ထိုက်သင့်သည့်အခွန်အား ရှောင်ရှားနိုင်ရန် အခွန်ဆိုင်ရာလိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို ဖောက်ဖျက်ပြီး အခွန်ပေးဆောင်ထိုက်သောဝင်ငွေ သို့မဟုတ် ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်ကို လျော့နည်းအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါက အခွန်ရှောင်ရှားခြင်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ထို့အပြင် ကြိုတင်ကြံရွယ်ချက်ဖြင့် ကာလကြာရှည်စွာ အခွန်ကြေညာလွှာတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ဝင်ငွေ၊ ရငွေနှင့် ရောင်းရငွေတို့ကို လျော့နည်းဖော်ပြခြင်း၊ သက်သာခွင့်များကို လိမ်လည်တောင်းခံခြင်း၊ တန်ဖိုးလျော့ငွေများကို မရိုးမဖြောင့်သောနည်းဖြင့် တောင်းခံခြင်း၊ စာ ရင်းအထောက်အထားများ မှားယွင်းတင်ပြခြင်းတို့အပါအဝင် အချက် ၁၀ ချက်ဖော်ပြထားပြီး ယင်းအချက်များကို ပေါ့ဆမှုဖြင့် သို့မဟုတ် မရိုးမဖြောင့်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အခွန်လျော့နည်းပေးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ပါရှိသည်။

ဝင်ငွေ၊ ရငွေနှင့် ရောင်းငွေတို့ကို တမင်ထိန်ချန်ခြင်း၊ အခွန်ကြေညာလွှာတွင် မမှန်ကန်သည့်အချက်အလက်များ ရေးသားဖော်ပြခြင်း၊ ကုန် ပစ္စည်းများကို တရားမဝင် တင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်း၊ အခွန်အရကောက်ခံခြင်းကို ရှောင်လွှဲနိုင်ရန် ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများကို လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားမှုများကို ထိန်ချန်ထားခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ တစ်ခုထက်ပိုမိုထားရှိခြင်းတို့ကိုလည်း မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် လမ်း လွဲစေနိုင်သော ဖော်ပြချက်များအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။

အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များကို ကျူးလွန်ခြင်း သို့မဟုတ် အခွန်ဆိုင်ရာ ပျက်ကွက်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် နိုင်ငံတော်၏ အခွန်ဘဏ္ဍာငွေဆုံးရှုံးမှု ပမာဏများပြားခြင်းတို့ကို အခွန်တိမ်းရှောင်ခြင်းအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ကာ အခွန်တိမ်းရှောင်ပါက ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ အရေးယူခြင်းနှင့် ငွေ ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းများ ခံရမည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက သတိပေးထားသည်။mizzima

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s