လောင်းလုံးတွင် ကျောင်းသား လူငယ်များ ဦး ဆောင်ကာ စစ်ကောင်စီ ပြုလုပ်မည့် ရွေး ကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ညသပိတ် ပြု လုပ်

khit thit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s